Takeshi "Ken" Nakajima

Nakajima_Takeshi-sig.jpg
1914
-
2000
Takeshi "Ken" Nakajima

Pioneer Information