Katherine Emilie Bashford

Bashford_Katherine-sig.jpg
1885
-
1953
Katherine Emilie Bashford

Pioneer Information