Charles McKim

McKim_Charles-sig.jpg
1847
-
1909
Charles McKim